بهترین سن لیزیک

بهترین سن برای انجام لیزیک چه سنی است؟

بهترین سن برای انجام لیزیک چه سنی است؟ بهترین سن لیزیک سن می تواند بر کاندیداتوری شما برای جراحی لیزیک چشم تأثیر بگذارد، اما به هیچ وجه به هیچ وجه ثابت نمی شود. در واقع سن مشخصی برای جراحی لیزیک چشم وجود ندارد. با این حال، اکثر جراحان چشم لیزیک این عمل را برای افراد […]

اسکرول