جراحی SMILE در مقایسه با لیزیک

نتایج SMILE در مقایسه با لیزیک چگونه است؟

نتایج SMILE در مقایسه با لیزیک چگونه است؟ جراحی SMILE در مقایسه با لیزیک   مطالعات تحقیقاتی که نتایج SMILE را با نتایج لیزیک هدایت‌شونده از طریق موج مقایسه می‌کند، نشان می‌دهد که SMILE نتایج بصری و انکساری (اصلاح‌کننده) طولانی‌مدت بهتری ارائه نمی‌دهد. این به این دلیل است که فقط لیزیک هدایت‌شونده از موج می‌تواند […]

اسکرول