رتینوپاتی نارس (ROP)

رتینوپاتی نارس (ROP) چگونه است؟

رتینوپاتی نارس (ROP) چگونه است؟ رتینوپاتی نارس (ROP) مدت زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه   رتینوپاتی نارس (ROP) یک بیماری چشمی است که می تواند در نوزادان نارس رخ دهد. باعث رشد رگ های خونی غیرطبیعی در شبکیه می شود و می تواند منجر به نابینایی شود. در رتینوپاتی نارس چه اتفاقی می افتد؟ رتینوپاتی (ret-in-AH-puh-thee) […]

اسکرول