لیزیک دربرابر اسمایل

تفاوت های جراحی چشم به روش لیزیک و روش اسمایل چیست؟

تفاوت های جراحی چشم به روش لیزیک و روش اسمایل چیست؟ لیزیک دربرابر اسمایل   خشکی چشم شایع ترین عارضه جانبی گزارش شده توسط تمامی بیماران جراحی لیزر، خشکی چشم است و بیماران SMILE نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تبلیغات SMILE ادعا می‌کند که بیماران آن‌ها نسبت به بیماران لیزیک، خشکی چشم کمتری را […]

اسکرول