مشکلات رایج چشم

این مشکلات رایج چشم را بشناسید

این مشکلات رایج چشم را بشناسید مشکلات رایج چشم زخم قرنیه زخم قرنیه یک بیماری شایع چشمی است. زخم قرنیه یک بیماری شایع چشمی است. این به دهانه کوچک (زخم) در قسمت جلوی چشم، معمولاً به دنبال عفونت اشاره دارد. باکتری ها، ویروس ها یا قارچ ها می توانند باعث ایجاد زخم قرنیه شوند. افرادی […]

اسکرول